urządzenia pralnicze

Wymogi pralni przy zakładach przemysłowych

W planach biznesowych polegających na otwarciu pralni funkcjonującej przy zakładzie przemysłowym, czy szpitalu, trzeba zawczasu wziąć pod uwagę wymogi jakie stawia prawo takim obiektom .

Podstawa prawna wymogów socjalnych, higieniczno – sanitarnych oraz przeciwpożarowych  jest następująca-

1. rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 10 XI 2000 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym oraz sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu- opublikowane w Dzienniku Ustaw numer 213/2006 w pozycji 1568

2.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 IV 2000 roku w sprawie bezpieczeństwa pracy w pralniach i farbiarniach opublikowane w Dzienniku Ustaw  numer 40/2000 w pozycji 469

3.Wymogi Polskiej Normy PN-EN 14065: 2005

4. Aktualnie funkcjonujące rozporządzenia dotyczące ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

5.Aktualnie funkcjonujące rozporządzenia dotyczące warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 

Warunki jakie musi spełnić lokal pralni przemysłowej

– wielkość pomieszczenia musi zaczynać się  od 90 metrów kwadratowych i aż do 1800 metrów kwadratowych w zależności od rodzaju pralni i sposobu wykorzystania

– wysokość pomieszczeń musi mieć co najmniej 3,3 metra ( jak w przypadku pralni chemicznej), ale najlepiej żeby było to 5,5 metra

– w pomieszczeniach musi znajdować się zarówno wentylacja grawitacyjna jak i wentylacja mechaniczna o dużej wydolności ( co najmniej 7-10 wymian powietrza na godzinę. W przypadku pralni przyszpitalnej trzeba w części czystej pralni spowodować nadciśnienie, a w części brudnej podciśnienie.

– nośność stropów w pomieszczeniu w którym stoją maszyny pralnicze musi wynosić 1000kg na metr sześcienny

– nośność stropów w pomieszczeniach magazynowych musi wynosić 500 kg na metr sześcienny

– w pomieszczeniach wymagany jest dostęp dziennego światła

– wilgotność nie powinna przekraczać 65 procent

– posadzki powinny być wykonane z materiału odpornych na nasiąkanie, oraz proste w utrzymaniu czystości, czyli najlepiej glazura dobrej jakości

– ściany w wybranym pomieszczeniu na pralnię powinny być pokryte odpowiednią glazurą lub innymi materiałami nienasiąkliwymi, przynajmniej do wysokości dwóch metrów

 

Oczywiście w pomieszczeniu muszą być odpowiednie instalacje

– siła   do maszyn pralniczych i urządzeń

– instalacja elektryczna

– instalacja wodno kanalizacyjna

– instalacja pary technologicznej

– instalacja wentylacyjna ( wentylacja mechaniczna, grawitacyjna oraz wentylacja przy urządzeniach).

Jeśli pralnia przemysłowa ma być zlokalizowana przy szpitalu lub innym zakładzie medycznym to dodatkowo trzeba brać po uwagę warunki związane z barierą higieny.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 8021 564 752

E-mail: kontakt@gazetasokolowska.pl

ul. al. 3 Maja, Kraków

Na stronie znajdziesz informacje o biznesie pralniczym.  Zaczynając od tego, czy biznes pralniczy w Polsce się opłaca po wyposażenie.